СТРУКТУРА ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ КУРСУ

Тема Лекції Семінарські та практичні заняття Самостійна робота Індивідуальна робота
Змістовий модуль I.
Адміністративне право України як галузь права і як наука
Суть та основні принципи державного управління
Суб’єкти адміністративного права
Механізм адміністративно-правового регулювання суспільних відносин.
Модуль II.
Інститут державної служби в Україні
Форми та методи здійснення державної виконавчої влади
Засоби забезпечення законності і дисципліни у державному управлінні
Адміністративний процес
Адміністративно-правові режими
Модуль IIІ.
Адміністративно-правові засади управління в сфері економіки
Адміністративно-правові засади управління будівництвом і житлово-комунальним господарством
Адміністративно-правові засади управління банківською системою, податками та митною справою
Адміністративно-правові засади управління в сфері культури та соціального СТРУКТУРА ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ КУРСУ захисту населення
Адміністративно-правові засади управління охороною здоров‘я населення України
Адміністративно-правові засади управління освітою та наукою
Адміністративно-правові засади управління обороною та національною безпекою
Адміністративно-правові засади управління внутрішніми та закордонними справами
Адміністративно-правові засади управління юстицією
Усього годин

Теми семінарських занять

Тема № 1. Адміністративне право України як галузь права і як наука.

1. Поняття адміністративного права.

2. Історичний аспект становлення й розвитку адміністративного права.

3. Предмет і метод адміністративного права.

4. Система та джерела адміністративного права.

5. Співвідношення адміністративного права з іншими галузями права.

Тема № 2. Суть та основні принципи державного управління.

1. Поняття та види управління.

2.Загальна характеристика державного управління.

3.Функції СТРУКТУРА ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ КУРСУ державного управління.

4. Принципи державного управління.

5. Співвідношення державного управління, виконавчої влади й адміністративного права.

6. Стадії державного управління

Тема № 3. Суб’єкти адміністративного права.

1. Поняття та види суб’єктів адміністративного права.

2. Основи адміністративно-правового статусу фізичних осіб.

3. Об’єднання громадян, як суб’єкти адміністративного права.

4. Адміністративно-правовий статус Президента України.

5. Адміністративно-правовий статус Міністерства юстиції України.

6. Адміністративно-правовий статус органів місцевого самоврядування.

7. Поняття, ознаки та види органів виконавчої влади.


documentazreill.html
documentazrepvt.html
documentazrexgb.html
documentazrfeqj.html
documentazrfmar.html
Документ СТРУКТУРА ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ КУРСУ