Теоретична частина. Розкрийте суть та зміст етики та етикету у взаємовідносинах з клієнтами

Розкрийте суть та зміст етики та етикету у взаємовідносинах з клієнтами. Правила спілкування фахівця.

Тест

1. Який з висловів є золотим правилом етики ділових відносин?

1. Довіряй, але й перевіряй.

2. Поступай з іншими так, як хотів би, щоб вчиняли з тобою.

3. Хочеш зробити добре - зроби сам.

4. Моя хата з краю - нічого не знаю.

2. Яку інформацію повідомляє приватна візитна картка?

1. Прізвище, ім'я, по батькові, посаду власника візитної картки, найменування й адресу установи, в якій він працює, но­мер його робочого телефону, факсу.

2. Прізвище, ім'я, по батькові, посаду власника візитної картки, номер його телефону.

3. Прізвище, ім'я, по батькові власника візитної картки, контактний телефон.

4. Прізвище Теоретична частина. Розкрийте суть та зміст етики та етикету у взаємовідносинах з клієнтами, ім'я, по батькові власника візитної картки та його дружини, контактний телефон.

3. Що означає поняття "імідж фірми"?

1. Це традиційні заходи, які надають особливу вагу по­діям, пов'язаним із цінностями організації.

2. Це знаки відмінності статусу, візитні картки, реклам­ні буклети, стиль одягу, дизайн приміщення.

3. Це цілісність, що сприймається візуально і характе­ризується єдиною системою графіки, кольорової гами, набором матеріалів, що застосовуються у зовнішньому оформленні про­дукції, будівлі, у формі документації, рекламі, одязі співробіт­ників.

4. Це образ компанії, що сприймається співробітника­ми, партнерами, суспільством у цілому.

4.Ділове спілкування належить до рівня спілкування:

1. Міжособистісного;

2. Міжгрупового;

3. Масового.

5. Що характерно для наради Теоретична частина. Розкрийте суть та зміст етики та етикету у взаємовідносинах з клієнтами як виду ділового спілку­вання?

1.Обмін інформацією, вироблення та ухвалення рі­шень, які доводяться до виконавців.

2.Передавання інформації, знань, оцінок та вражень.

3.Тісні контакти, пряме спілкування, обов'язковий зворотний зв'язок.

4.Розмова з колегами, партнерами, клієнтами з метою вирішення ділових питань.

6. Які з наведених прийомів є вечірніми?

1."Аля -фуршет".

2. "Келих вина", "Келих шампанського".

3. "Жур-фікс".

4. "Бізнес-ланч".

Ситуація.

Опишіть плюси та мінуси м'якого відкри­того типу поведінки при переговорах.

Варіант № 5

Теоретична частина

Розкрийте суть та зміст поняття про загальну культуру ділової людини. Зовнішня культура поведінки. Стиль та манери.

Тест

1. У чому полягає сутність поняття "етика"?

1. Це певний порядок поводження людей Теоретична частина. Розкрийте суть та зміст етики та етикету у взаємовідносинах з клієнтами у суспільстві, що склався історично.

2. Це вчення про мораль і моральність.

3. Це сукупність правил, які регламентують зовнішні прояви людських взаємовідносин.

4. Це певні правила поведінки та мислення, які властиві людині.

2.Що з нижченаведеного відноситься до ділової ат­рибутики?

1. Портфель, ручка, блокнот, папка для паперів.

2. Годинник, затискач для краватки, запонки.

3. Капелюх, костюм, краватка.

4. Візитні картки, ділові подарунки, квіти, сувеніри, ви­користання національної символіки.

3.Які норми регулювання суспільних відносин є най­більш всеохоплюючими?

1. Релігійні норми.

2. Норми права.

3. Норми моралі.

4.Що означає поняття "рефлексивне слухання"?

1. Це регулярне використання зворотного зв'язку.

2. Це уважне слухання з мінімальним мовним втручан­ням.3. Це взаємодія між партнерами Теоретична частина. Розкрийте суть та зміст етики та етикету у взаємовідносинах з клієнтами.

4. Це підсвідоме формування судження про людину.

5. До якої групи невербального спілкування належать жести?

1. Кінесики.

2. Просодики й екстралінгвістики.

3. Такесики.

4. Проксемики.

6. Для народів яких країн характерним є блукаючий погляд при візуальному контакті?

1. Для країн Північної Європи.

2. Для країн Північної Америки.

3. Для більшості африканських країн.

4. Для більшості країн Азії.

Ситуація .

Ви розмовляєте по телефону з діловим партнером. У процесі розмови ви ненароком повідомили йому конфіденційну інформацію. Який жест зробити, картаючи себе за необачність?

Варіант № 6


documentazrftkz.html
documentazrgavh.html
documentazrgifp.html
documentazrgppx.html
documentazrgxaf.html
Документ Теоретична частина. Розкрийте суть та зміст етики та етикету у взаємовідносинах з клієнтами